67,755


หากคะแนนรวมถึงตามขั้นที่กำหนดจะได้รับรางวัลในขั้นนั้น
ตัวอย่างเช่นคะแนนลงทะเบียนถึง 100000 ผู้เล่นจะได้รับรางวัล
ในขั้น 100000 คะแนน สามารถรับรางวัลได้ที่หน้าเวปไซด์เมื่อเกมเปิด OB